กีฬากลุ่มเครือข่ายนาอิน - บ้านโคน

โพสต์29 ม.ค. 2562 22:27โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 23:41 ]
 เครือข่ายนาอิน - บ้านโคน จะจัดกีฬาต้านยาเสพติด ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านโคน ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
Comments