ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

โพสต์4 ก.พ. 2562 21:28โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 05:37 ]
ด้วยโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว  เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 2) และระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามประกาศของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 , ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1 เรื่อง นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร ดังนี้

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อนุบาล 1 เดิม)           รับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2562
                                                                        มอบตัวในวันที่  16 มีนาคม 2562
                                                                       เป็นเด็กที่เกิด พ.ศ.2557 – 16 พฤษภาคม 2558

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                             รับสมัครวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562
                                                                      มอบตัวในวันที่  23 มีนาคม 2562
                                                                     เป็นเด็กที่เกิด พ.ศ.2555 – 16 พฤษภาคม 2556

หลักฐานการสมัคร                               1.สำเนาใบสูติบัตร
                                                                   2.สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อแม่/ผู้ปกครอง/เด็ก
                                                                  3.สมุดสุขภาพประจำตัวเด็ก(เล่มสีชมพู)
                                                                  4.เอกสารอื่นๆ ตามที่โรงเรียนขอเพิ่มรายกรณี

http://gg.gg/d1sye
         SCAN QR CODE 


Comments