การทดสอบ O-net

โพสต์30 ม.ค. 2562 23:44โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว จะดำเนินการสอบ O-net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนักเรียน จำนวน 3 คนเข้าร่วมสอบ O-net ในครั้งนี้ โดยไปสอบที่โรงเรียนนาอินวิทยาคม ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Comments