วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ออกหน่วยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

โพสต์20 มิ.ย. 2562 07:35โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
เมิ่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 นายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครู อาจารย์จาก วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จัดโครงการศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชน โดยมีนายสมจิตต์ เชื้อบุญมี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพ มาซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ โดยไม่คิดค่าบริการ นอกจากนี้ยังมีการอบรมฝึกการทำไข่เค็มให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในหมู่บ้านคลองกะพั้วเป็นอย่างมาก
 
 


Comments