สอบ LAS61

โพสต์15 มี.ค. 2562 06:38โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้วได้ทำการสอบโดยใช้ข้อสอบกลางระดับชั้น ป.2 ป.4 และ ป.5 ซึ่งได้รับข้อสอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมทั้งได้มีคำสั่งให้ครูประจำชั้นสลับกันคุมสอบ การจัดสอบในครั้งนี้ผ่านไปอย่างเรียบร้อย
 


Comments