รณรงค์การเลือกตั้ง ปี 2562

โพสต์15 มี.ค. 2562 06:31โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้วได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง ปี 2562 โดยได้เดินรณรงค์จากโรงเรียน ไปยังบ้านผู้ใหญ่สวัสดิ์ สอาดอ่ำ พร้อมกันนี้นักเรียนยังได้นำแผ่นพับการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้กับผู้ปกครอง และ ประชาชนในบ้านคลองกะพั้วอีกด้วย ในการเดินรณรงค์ครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน คณะครูจำนวน 5 คน
 
 
 

Comments