ประเมินการอ่านออกของ ป.1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์14 ก.พ. 2562 06:08โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว ได้ทำการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว เป็นประธานสนามสอบ โดยมีนางสาวกาญจนา กันนา ครูโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว และ นางสาวแสงระวี แสงเดช ครู โรงเรียนแหลมนกแก้ว เป็นกรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน พร้อมทั้งมีนายมนตรี สอาดอ่ำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว เป็นกรรมการบันทึกคะแนน โดยการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การสอบในครั้งนี้นักเรียนมีความตั้งใจทำข้อสอบเป็นอย่างมากโดยดูจากคะแนนที่ได้จากการตรวจให้คะแนน

 


Comments