พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

โพสต์20 มิ.ย. 2562 07:39โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีคณะครูทุกท่านได้เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูครั้งนี้ โดยมีนักเรียนทั้งหมด 67 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พิธีไหว้ครูนี้ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร และเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ในการจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน
Comments