นายชูชาติ นิ่มปาน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

โพสต์20 มิ.ย. 2562 07:31โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยช่วงเช้าได้มีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมทำพิธีเปิด โดยนายชูชาติ นิ่มปาน ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว มาเป็นประธาน และมีนายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วเป็นผู้กล่าวรายงาน เสร็จแล้วไปเชิญประธานเปิดกรวยธูปเทียนเทียนแพร และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา หลังจากเสร็จพิธีแล้วได้แยกย้ายช่วยกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจแล้ว ยังเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอีกด้วยComments