นักศึกษาราชภัฎอุตรดิตถ์ ออกค่ายอาสา

โพสต์31 ม.ค. 2562 18:51โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2562 18:56 ]
เมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2561 นักศึกษาราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาควิชาสังคมศึกษา ได้จัดค่ายอาสา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งยังร่วมพัฒนาโรงเรียน โดยการจัดทำป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน และ จัดทำความสะอาดห้องสมุดอีกด้วย
Comments