นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

โพสต์31 ม.ค. 2562 23:53โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้วได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จังหวัดระยอง จันทบุรี และ ชลบุรี โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 24 คน พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 9 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวนหนึ่ง โดยนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ทะเล และ อนุเสาวรีย์สนทรภู่ โดยการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบการนำนักเรียน นักศึกษา ออกนอกสถานที่ตามระเบียบราชการเรียบร้อยแล้ว
Comments