มอบเกียรติบัตร DARE

โพสต์30 ม.ค. 2562 23:25โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 สถานีตำรวจภูธรพญาแมน โดยตำรวจ DARE มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรม 20 คน 
 
Comments