กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562

โพสต์1 ก.พ. 2562 00:00โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็กๆ โดยมีผู้ใหญ่ใจดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท อีสเทิร์นปาล์มออยล์ จำกัด และ บริษัท ศึกษาภัณฑ์ จำกัด ที่ได้มอบสิ่งของและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน พร้อมด้วยศิษย์เก่า และ ผู้ปกครอง นำอาหารเครื่องดื่มมาดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

Comments