กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

โพสต์31 ม.ค. 2562 08:29โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้วได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว โดยมีนายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว และ นายชูชาติ  นิ่มปาน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเด็กๆ ได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมากComments