กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

โพสต์31 ม.ค. 2562 08:33โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
โรงเรียนจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้น ทุกต้นปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิถีประชาธิปไตย


Comments