ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตำบลบ้านโคน

โพสต์16 พ.ค. 2562 22:57โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้วได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังชุมชนอนุรักษ์พลังงาน" ณ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
 เชิญชวนปั่นจักรยานมาโรงเรียนลดโลกร้อน ลดพลังงาน...เป็นโครงการที่ดีอีกหนึ่งโครงการ เพื่อการส่งเสริมและรณรงค์การปั่นจักรยานเพื่อลดพลังงานฯ ตามนโยบายฯของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา และโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว ได้เป็นเครือข่าย บ้านโคนชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะที่ดี ตามโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก สสส. ต้องขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านโคนพิทยาและท่านเจษฎา - ชนากานต์ เจ้าของโครงการบ้านโคนชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะที่ดีComments