ITAhttp://122.154.200.218/amss/

http://utdone.net/money/money/index.php
 http://www.utdone.net/
 http://www.dltv.ac.th/
 
ITA
กิจกรรมของโรงเรียน
 • ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร 23 กรกฎาคม​ 2562​ นายนิรัติ​ โปร่งแสง​ รองผู้อำนวยการ​ สพป.อุตรดิตถ์​ เขต​ 1​ พร้อมด้วยบุคลากรผู้ดูแล​ รับผิดชอบ​ โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพิช ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2562 06:50 โดย Sophon Seehaamphai
 • จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 07:07 โดย โรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
 • พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีคณะคร ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2562 07:39 โดย โรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
 • วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ออกหน่วยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เมิ่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 นายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครู อาจารย์จาก วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2562 07:35 โดย โรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศของโรงเรียน
 • รายงานผลการประเมินโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ชื่อผลงาน      :  รายงานผลการประเมินโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ชื่อผู้ศึกษา        :  นายโสภณ  ส ...
  ส่ง 1 มิ.ย. 2562 07:13 โดย โรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 ด้วยโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว  เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 2) และระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ประจำปีการศ ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2562 05:37 โดย โรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
 • การทดสอบ O-net ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว จะดำเนินการสอบ O-net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนักเรียน จำนวน 3 คนเข้าร่วมสอบ ...
  ส่ง 30 ม.ค. 2562 23:44 โดย โรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
 • กีฬากลุ่มเครือข่ายนาอิน - บ้านโคน  เครือข่ายนาอิน - บ้านโคน จะจัดกีฬาต้านยาเสพติด ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านโคน ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
  ส่ง 30 ม.ค. 2562 23:41 โดย โรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »